Alba ja stola lasten yllä

– Oli tärkeää, että sarjan hinta ei noussut tavoittamattomiin, mutta pidin silti vieläkin tärkeämpänä sitä, että tekstiilit tuntuvat ja näyttävät arvokkailta ja puhuttelevilta, kertoo lasten kokoiset kirkkotekstiilit suunnitellut tekstiilitaiteilija Silja van der Meer.

Uudenkaupungin seurakunnassa siunattiin tammikuussa käyttöön lasten kokoiset kirkkotekstiilit. Niitä säilytetään lapsityön kaapissa, josta niitä on mahdollisuus lainata eri toimipisteisiin. Tekstiileihin kuuluvat lasten alba, stoolat liturgisissa väreissä, kasukka, matka-alttari ja alttariliina sekä kassi kuljetusta varten.

– Uudenkaupungin seurakunnan lapsityö on ollut jo aikaisempinakin vuosina innokas panostamaan kirkkotekstiilitaiteeseen lasten varhaiskasvatuksessa, kertoo lasten kirkkotekstiilit suunnitellut turkulainen tekstiilitaiteilija Silja van der Meer.

Uudenkaupungin seurakunnan lapsityönohjaaja Minna Rautasen mukaan lasten kirkkotekstiilit on hankittu ensisijaisesti opetuskäyttöön. Niiden avulla lapsia tutustutetaan konkreettisesti jumalanpalveluselämään. Lisäksi voidaan hyödyntää niihin liittyvää symboliikkaa.

Lapset kunnioittavat arvokkaita kirkkotekstiilejä

Tekstiilejä on käytetty muun muassa päivähoidon kaste-aiheisissa pikkukirkkohetkissä. Näissä tilanteissa lapset saivat valita itselleen rooleja, joissa toimia kastetilaisuudessa.

– Erityisesti papin rooliin lasten albassa eläydyttiin, jopa ihan kasteen kaavan toteuttamiseen asti. Käsitteet stola, alba ja kasukka tulivat tutuiksi niin päivähoidon lapsille kuin henkilökunnallekin, Rautanen mainitsee.

Rautasen mukaan kirkkotekstiilit ovat esteettiset ja arvokkuutta herättävät, joten myös lapset kunnioittavat niitä luonnostaan.

– Kerhohetkistä on tullut entistä elämyksellisimpiä. Lapset ovat kantaneet tekstiilit ja puetun roolinsa suurella hartaudella ja arvokkuudella. Heille on herännyt hyvinkin viisaita kysymyksiä kirkkovuodesta, jumalanpalveluksesta, ehtoollisesta, kasteesta ja papin tehtävistä, van der Meer kertoo.

Tekstiilien kuvamaailma on puhutellut. Kirkkovuoden värit ovat konkreettisesti käsillä ja kuviointi syventää kirkkovuoden ajankohdasta kerrottavia asioita.

Aikuisten ennakkoluulojakin on

Ennakkoluulojakin on hieman ollut. On puhuttu teologisista kysymyksistä, liturgisten vaatteiden roolista ja merkityksestä. Onko tämän kaltaiset arvokkaat kirkon tehtävät, kuten papin virka, ja arvokkaat tekstiilit sopivaa tuoda lasten leikkiin?

– Emme ole lasten tekstiilisarjan kanssa tekemässä lapsista pappeja, eivätkä he osallistu pyhiin toimituksiin ”pikkupappeina”. Tekstiilejä ei ole myöskään suunniteltu sananmukaisesti leikkiin vaan osaksi hartaushetkiä ja opetustilanteita, tekstiilitaiteilija van der Meer vastaa epäilijöille.

– Kirkkotekstiilisarjan syvin idea on tuoda esille papin tärkeä ja pyhä tehtävä seurakunnissa sekä lisätä lasten tietoisuutta kirkon liturgisista tekstiileistä ja kirkkovuodesta. Tekstiilit tuovat myös symboliikan puhuttelemaan kasvatustyötä.

Taiteilijana van der Meerille on tärkeää pyhän kauneuden lisäksi kertoa tekstiileissään tarina. Tekstiilien kuvioinnissa on käytetty symboliikkaperinteestä tuttuja elementtejä; Pyhän Hengen kyyhkyä, viinikynnöksiä, elämän puuta, kultaisia liljoja ja pitkäperjantain ristintietä.

– Käyttämäni symboliikka kertoo kirkkovuoden kulusta ja tukee puhuttua sanaa. Liturgisessa vaatetuksessa huomioin käytännöllisyyden. Panostan helppohoitoisuuteen ja keveyteen sekä arvokkaaseen juhlavuuteen, van der Meer kuvailee.

Lasten vaatteiden kohdalla van der Meer halusi panostaa kuvioinnin puhuttelevuuteen aivan erityisen paljon.

– Suunnittelutyössäni puntaroin taloudellisuuden ja puhuttelevuuden välillä. Oli tärkeää, että sarjan hinta ei noussut tavoittamattomiin, mutta pidin silti vieläkin tärkeämpänä sitä, että tekstiilit tuntuvat ja näyttävät arvokkailta ja puhuttelevilta.

Tekstiilit ovat silkkiä ja kuviot ovat käsin ja koneella kirjailtuja ja applikoituja.

Opiskelijan unelma toteutui apurahan turvin

Lasten kokoisten tekstiilien ensimmäinen idea on kylvetty jo vuosia sitten.

– Muistan pappina toimineen äitini tuoneen vuosien varrella erilaisia terveisiä seurakunnan työn keskeltä. Lapsuudessani olin mukana kotiseurakuntani elämyksellisissä tapahtumissa ja muistan miten konkreettinen esimerkki jäi pysyvästi mieleen. Tekstiilitaiteen opiskelijana pääsin itse luomaan uutta kirkon taidetta ja avaamaan välillä hiukan mystiseksikin koettua symboliikkaa.

Idea lasten kokoisista tekstiileistä sai kuitenkin konkreettisen sysäyksen vasta vuonna 2013, Pyhän Henrikin säätiöltä saadun apurahan muodossa. Apuraha toi taloudellisen tuen lisäksi myös positiivisen kaiun idean hyväksymisestä.

– Omien lasteni myötä olen ollut viime vuosina lähellä seurakunnan perhe- ja lapsityötä seurakuntalaisen näkökulmasta. Olen ollut mukana monessa lapsille suunnatussa tapahtumassa ja ihastellut taitoa, millä seurakuntien lapsityötä tehdään – ja tietenkin miettinyt mitä lisää tähän vielä voisikaan tuoda!

– Halusin luoda lapsille mahdollisuuden kirkkotekstiilien ja kristillisen symboliikan konkreettiseen kosketukseen. Tämä kaunis pyhyys ja rikas kuvien puhuttelevuus jää joskus meiltä aikuisiltakin huomaamatta! Lasten kautta symboliikka ja kirkkovuosi, sekä kirkkojemme tekstiilitaide tulevat varmasti myös aikuisten luokse.

Tekstiilit on suunniteltu seurakunnan pienimmille jäsenille. Kirkkotekstiilien mitoitus on lähtökohtaisesti kerhoikäisille (3-6-vuotiaille), mutta Turussa alboja tilattiin myös kouluikäisten lasten kokoa. Käyttäjäkunnaksi voidaan kuitenkin laajentaa lähes koko seurakunta.

Pienikokoiset tekstiilit kulkevat helposti mukana myös varhaisnuorisotyössä, rippikouluissa ja vaikka vanhusten hartauksissa. Vain tekstiilien pukeminen rajoittuu pienempään kirkkoväkeen.

Kuvat: Silja van der Meer. Kuvien käsittely: Emilia Karhu.