Luuk. 2:33-40

”Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin.”

Joosef ja Maria ihmettelivät mitä Simeon oli sanonut aiemmin.

Joosef ja Maria olivat tuoneet Jeesus-lapsen temppeliin täyttääkseen Herran lain, Vanhan liiton kohdat koskien poikalapsen syntymää. Myös Simeon oli tullut Jerusalemin temppeliin Pyhän Hengen vaikutuksesta, ottanut Jeesus-lapsen käsivarsilleen ja todistanut miten Jeesus on Jumalan pelastus ja autuus sekä Valo koko maailmalle. Simeon siis kertoi mitä Jeesus on ja mitä Jeesus tulisi tekemään.

Sitten.

”Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: ”Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan…”

Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on kulmakivi.

Mitä se tarkoittaa, että Jeesus on kulmakivi?

Se on laaja osa Jumalan pelastussuunnitelmaa, jonka juuret ovat syvällä Vanhassa testamentissa ja jatkuvat Uudessa liitossa. Jeesus selittää yhden puolen näin:
”Mutta hän katsahti heihin ja sanoi: ”Mitä siis on tämä kirjoitus: ’Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi’?
Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa.”

Ja kirjanoppineet ja ylipapit tahtoivat ottaa hänet sillä hetkellä kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa; sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut sen vertauksen heistä.”
Paikka oli sama, jossa Simeon todisti Jeesus-lapsen olevan lankeemukseksi ja nousemukseksi. Nämä sanat Jeesus sanoi 30 vuotta myöhemmin samassa paikassa eli Jerusalemin temppelissä. Tilanne oli alkanut, kun Jeesus julisti Hyvää Sanomaa ja ylipapit ja lainopettajat tulivat kysymään millä valtuuksilla Jeesus toimi eli he vaativat merkkiä. Väittelyn päätteeksi Jeesus antoi merkin eli Hän on Kulmakivi, joka murskasi ylipapit ja lainopettajat ja johon he kaatuivat. Ylipapit ja lainopettajat tunsivat kirjoitukset ja ymmärsivät Jeesuksen sanat pelottavan hyvin: meidän pakanakristittyjenkin on tunnettava kirjoitukset ymmärtääksemme paremmin mitä tarkoittaa tämä kulmakivi

Eli mitä Simeon tunnusti, kun hän sanoi käsivarsillaan olevasta Jeesus-lapsesta, että Hänet ”on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan.”

Äskeisestä Jeesuksen ja ylipappien ja lainoppineiden yhteenotosta kävi jo ilmi, että Jeesusta vastaan sanottiin juutalaisten taholta eli Israelissa. Kuten ylipappien ja saddukeusten puolueesta myöhemmin tiedämme, niin he kaatuivat ja tuhoutuivat myöhemmin vuonna 68. Jeesus, Hänen ristinkuolemansa (hylätty kulmakivi) ja ylösnousemuksensa ovat merkki. Tuo hylätty kivi, josta tuli kaikkea kannatteleva kulmakivi, Jeesus sanoi – toisella kertaa Jerusalemin temppelissä, että Hän on se todellinen temppeli. Tämä miten Kristus, Jeesus on Kulmakivi ennusti jo 700 vuotta aiemmin profeetta Jesaja ja siitä kirjoitettiin psalmissa.

Sitten tulee kirkkovieraan kysymys: Mitä tämä minulle kuuluu Tampereella vuodenvaihteessa 2017/2018?
Hyvä kysymys.

Kyseessä on Jumalan pelastussuunnitelma, joka on voimassa ajasta ja paikasta riippumatta niin ajanlaskun alun Jerusalemissa kuin tänään täällä.
Ensiksi sinut on liitetty tähän temppeliin, jonka Kulmakivi on Jeesus, tähän seurakuntaruumiiseen, jonka Pää on Jeesus, liitetty kasteessa ja uskon kautta pysyt siinä.
Tämäkin on vaikea asia. Kuten tämän asian juuret ovat syvällä Vanhassa testamentissa samoin apostolit jatkoivat siitä opettamista Sekä Paavali että Pietari selittivät tätä.

Ensin Pietari:
”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva”.
Teille siis, jotka uskotte, se on kallis,

ja Paavali:
”…israelilaiset eivät lähteneet uskon tielle vaan tekojen. He ovat kompastuneet siihen kiveen,
josta on kirjoitettu: — Minä asetan Siioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä. Mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.”

Eli: Joka uskoo Jeesukseen, ei joudu häpeään. Kun on Jeesuksen kanssa, kaikki menee loppu viimeksi hyvin ja ilman Jeesusta lopulta kaikki päättyy tuhoon.

Se, että Jeesus on asetettu lankeemuksesi ja nousemuksesi tarkoittaa uskooko Jeesukseen vai ei. Ylipapeille Jeesus oli lopulta vain lankeemuksesi, kun he eivät lopultakaan uskoneet.
Apostoli Paavalille Jeesus oli sekä lankeemukseksi että nousemukseksi: Ensin vainotessaan Jeesuksen seurakuntaa ja yrittäessään kitkeä uskoa pois, Paavali törmäsi Jeesukseen ja koko hänen aikaisempi elämänsä ja kaikki, minkä varaan hän oli rakentanut, murskaantui, mutta sitten hän uskoi Jeesukseen ja Jeesus oli hänelle loppuelämän nousemukseksi ja elämänsä kalliopohjaksi. Pakanoille Jeesus oli ja on nousemukseksi, koska vain Hänen kauttaan ja Hänessä meidät muut otettiin liittoon ainoan Jumalan kanssa. Mutta lankeemukseksi, jos he torjuvat Jeesuksen.

Meidän omassa uskonelämässämme meidän on valvottava, että loppuviimeksi Jeesus jää meille nousemukseksi. Kun pohdimme omaa elämäämme ja suhdettamme Jeesukseen, voimme hyvin peilata sitä Mariaan.

Jerusalemin temppelissä Jeesus-lapsi sylissään Simeon jatkoi puhettaan Marialle: ” myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä.”
Marian sielun läpi meni varmasti miekka silloin, kun hänen poikansa, syytön ja synnitön Jeesus lyötiin ristille kauheasti rääkättynä. Myös Maria joutui Joosefin ja Jeesus-lapsen kanssa pakenemaan pian Egyptiin Herodesta sekä todennäköisesti näkemään vanhoilla päivillään miten seurakuntaa alettiin vainota. Mutta näissä tapauksissa Maria oli syytön ja viaton osapuoli. Eräällä kertaa Maria oli itse syyllinen, miekka kävi hänen sielunsa läpi ja se oli paljon vakavampi tilanne Marian ja hänen pelastuksensa kannalta. Jeesuksen ollessa 30-vuotias ja aloitettuaan opetustyönsä ja tehdessään ihmeitä, tapahtui seuraava:
”Kun hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he ottamaan häntä huostaansa; sillä he sanoivat: ”Hän on poissa suunniltaan”. ja

Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen luoksensa kutsumaan häntä.Ja kansanjoukko istui hänen ympärillään, ja he sanoivat hänelle: ”Katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua”. Hän vastasi heille ja sanoi: ”Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?” Ja katsellen ympärilleen niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi: ”Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

Maria sanoi Jeesuksen olevan suunniltaan ja lähti hakemaan Häntä pois. Maria nousi vastustamaan Jeesusta ja Jumalan tahtoa. Jeesus ilmoitti, että biologisilla siteillä ei ole väliä. Tässä meni miekka Marian sielun läpi: Jeesus sanoo, että joka tekee Jumalan tahdon, se on Hänen veljensä, ja sisarensa ja äitinsä. Jeesus oli lankeemukseksi myös Marialle. Meidän on tarkkailtava itseämme ja hylättävä omassa elämässämme Jeesuksen vastustaminen. Mutta sikäli Marian lankeemus on meille lohdutukseksi, että loppu viimeksi pyhä perhe ei ole Maria, Joosef ja Jeesus meidän muiden jäädessä yleisöön heiluttamaan heille kuin Ruotsin kuninkaallisille, vaan pyhä perhe on kirkko ja seurakunta, Jeesuksen seuraajat. Siihen synnytään vedestä ja hengestä kasteessa ja siinä pysytään uskon kautta Jeesukseen.
Jeesus oli myös nousemukseksi Marialle, mutta samoilla säännöillä kuin meille muillekin: kasteen ja uskon kautta osana seurakuntaa kuten voimme lukea lyhyesti Apostolien teoista.

Simeonin jälkeen tuli naisprofeetta Hanna. Hanna on näitä Raamatun arvoituksellisia henkilöitä. Evankelista Luukas kirjoitti varsin yksityiskohtaisesti Hannasta, vaikka hän on vain hetken osana Raamattua. Oppineet ovat miettineet lisäksi hänen nimensä sekä heimonsa ja sen nimen merkityksiä: niitä voi kotona selvitellä kuitenkaan tarttumatta mihinkään selitykseen ilman painavia perusteita. Mitä tulee kulmakiveen, tekojen ja uskon suhteeseen, niin Hanna olisi varmasti niitä, jotka pääsisivät Taivaaseen, jos tekojen perusteella sinne pääsisi. Hän ei vain palvellut Jumalaa päivin ja öin paastoilla ja rukouksilla, vaan pisti paremmaksi kuin luostarien nunnat siinä, että hän oli hoitanut sitä ennen maalliset velvollisuutensa, miehensä ja mahdolliset lapsensa ennen kuin siirtyi pyhäkköpalvelukseen. Mutta kun teoilla ei pääse Taivaaseen, eikä sitä mieltä ollut Hannakaan. Hanna ei kertonut Jeesukselle mitä hän oli tehnyt, vaan ylisti Jumalaa ja kertoi ihmisille Jeesuksesta. Hän kertoi ihmisille, että tämä lapsi on Jerusalemin lunastus. Hanna ei pistänyt toivoaan tekoihin, vaan todisti, että yksin Jeesus on lunastus. Hanna yhtyi siihen, mitä Simeon oli sanonut: Jeesus on Valo ja Jeesus on autuus, pelastus, ei temppeli, eikä kukaan tai mikään muu, vaan vain yksin Jeesus.
Amen.